Een professionele vertaling? Het loont!

Vijf redenen waarom een professionele vertaling loont:

Kwaliteitswaarborg
Gediplomeerde vertalers hebben, op zijn minst, een vierjarige hbo-studie achter de rug. Behalve van vertalen, vertaaltechnieken en de bijbehorende talenkennis, wordt een aankomend vertaler geacht zich te ontwikkelen o.a. op het gebied van moderne communicatie, terminologie, maatschappijkennis en vertalersethiek. Een stageperiode bereidt de vertaler voor op de beroepspraktijk en rondt de opleiding af. De kwalificatie Bachelor of Communication betaalt zich terug in de kwaliteit van zijn of haar werk.

Context
Een abstract begrip en ook Google Translate ‘vertaalt’ abstract. Een machine kan immers geen context interpreteren; dat is en blijft mensenwerk. Voor één Nederlands woord zijn misschien wel acht Engelse vertalingen mogelijk. Hoe vertel je een machine welke vertaling past? Dat is een vraag die je een professionele vertaler niet hoeft te stellen.

Doelgroep
Voor een krantenartikel is de stijl van de tekst anders dan voor een nieuwsbrief of een brochure. Een vertaler houdt rekening met je lezerspubliek: wat is het doel van je tekst, wat is het publicatiemedium en wie leest de tekst? Een professionele vertaler begrijpt deze wensen en past de vertaling aan de doelgroep aan zonder de oorspronkelijke boodschap uit het oog te verliezen.

Cultuurverschillen
Typisch Britse gewoonten die wij niet kennen? Vlaflip? Elfstedentocht? Vertalen vergt ook creativiteit: onvertaalbaarheid bestaat niet, want er is altijd een techniek te vinden die van toepassing is op de vertaalvraag. Een professionele vertaler zoekt de best mogelijke oplossing en blijft trouw aan het origineel.

Engels zonder neerlandismen
Vertalers zijn ook tekstredacteurs. Als een niet-moedertaalspreker een tekst vertaalt of schrijft sluipen er soms ongewild schoonheidsfoutjes in. De Engelse grammatica en zinsvolgorde zijn immers aan andere regels gebonden dan het Nederlands. Een vertaler herkent de valkuilen en zet de puntjes op de i. Proeflezen en redigeren is ook het werk van een professionele vertaler.

Vijf goede redenen om jouw publicatiestuk in onberispelijk en helder Nederlands te laten vertalen door een professional. Het onderstreept de betrouwbaarheid en professionaliteit van je bedrijf!

Overtuigd? Neem contact op met NoviTekst voor vertalingen en teksten in foutloos Nederlands voor effectieve communicatie met je doelgroep.

Menu