Wist-je-datjes voor je schrijfwerk

Wist je dat …

  • je getallen tot twintig voluit schrijft?
  • plaats- en landnamen het-woorden zijn? En dat bij het-woorden niet HAAR maar ZIJN hoort? (Amsterdam en zijn inwoners)
  • je ONDER ANDEREN schrijft als je verwijst naar personen? (Tijdens de jaarvergadering spreken onder anderen de voorzitter en de penningmeester)
  • je ONDER ANDERE schrijft als je verwijst naar dingen en dieren? (Op het menu staan onder andere bloemkool en courgette)
  • MAAR en ECHTER hetzelfde betekenen, dus dat je ze nooit samen in één zin gebruikt?
  • hetzelfde geldt voor TEVENS en OOK?
  • je je niet iets kunt beseffen? Je beseft iets, of je realiseert je iets (beseffen/zich realiseren)
  • je, ALS SCHRIJVER ZIJNDE, eigenlijk moet weten dat deze constructie fout is? Als schrijver …. of: Schrijver zijnde …
  • je je niet ergens aan kunt irriteren? Iets irriteert je, of je ergert je aan iets (irriteren/zich ergeren)

Niet helemaal zeker van je schrijfwerk? Ik help je aan een foutloze tekst die jouw boodschap helder tot uitdrukking brengt en die het publiek aanspreekt dat jij wilt bereiken. Bel of mail me gerust; mijn telefoonnummer is 06-25189403, of vul het contactformulier in.

Menu