Diensten

Corrigeren of redigeren? De verschillen.

Een publicatie of presentatie zonder taal- en spelfouten benadrukt de professionaliteit van je onderneming. Een vergeten ‘t’ of verkeerd geplaatste leestekens kunnen zeer storend werken. Taal- en spelfouten leiden de aandacht af van de boodschap die centraal moet staan. Laat daarom dezelfde aandacht die je hebt voor je product of dienst ook tot uitdrukking komen in je communicatie. Heb je zelf een goede tekst geschreven? Ik til hem een niveau hoger naar perfect.

Corrigeren of proeflezen
houdt in dat ik je tekst nakijk en waar nodig corrigeer op het gebied van spelling, taal- en typfouten. Wanneer schrijf je ‘hen’ en wanneer schrijf je ‘hun’? Schrijf je ‘ervan uit gaan’ of ‘er vanuit gaan’? Aan elkaar of juist niet? Ik hanteer de spelling volgens het Groene Boekje en de Schrijfwijzer is mijn bijbel voor grammatica en zinsbouw. Je tekst in foutloos Nederlands komt betrouwbaar over bij je lezerspubliek!

Redigeren
gaat een stap verder dan proeflezen. Ik kijk naar juist en consistent gebruik van stijl, vorm en zinsconstructie, zodat de boodschap perfect aansluit bij je doelgroep. Natuurlijk verbeter ik ook eventuele spelfouten, grammaticafouten en typfouten. Je tekst is daarna geschikt voor publicatie.

Proeflezen en redigeren van Engelse teksten
Wij Nederlanders spreken vlot Engels en verstaan het zonder moeite. Als het aankomt op schriftelijk vertalen dan blijkt het in de praktijk toch vaak lastig te zijn om goed Engels schrijven en kunnen onbedoeld Nederlandse woorden in de Engelse tekst terechtkomen. We noemen dat Dunglish: een mengelmoesje van Nederlands (Dutch) en Engels (English). Ook grammatica en zinsvolgorde zijn gebonden aan andere regels dan in het Nederlands. Wist je bijvoorbeeld, dat het wel of niet plaatsen van een komma de betekenis van een zin volledig kan veranderen? Soms is een ‘hertaling’ nodig om je boodschap op de juiste manier over te brengen.

Wat kan ik voor je betekenen?

Menu